אין שאלת שלום לחבירו בתשעה באב

אין שאלת שלום לחבירו בתשעה באב

You may also like...