“אם תלמיד חכם הוא אין צריך”: Who Said It? [Talmud Tuesday]

You may also like...